Ongezonde leefstijl en het krijgen van een acute hartaanval

In 2004 is een omvangrijk onderzoek gepubliceerd. Deze “Interheart study” is uitgevoerd in 52 landen bij meer dan 10.000 cases (1). Wat blijkt? Ongezonde leefstijl (*) is voor 90% verantwoordelijk voor het krijgen van een acute hartaanval. Erfelijke factoren: minder dan 10%. Dit geldt voor mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, ongeacht het land waar iemand woont.

De gezondheidszorg zal in de toekomst meer gaan over hoe een hartaanval is te voorkomen (2).

In Nederland is cardioloog dr Leonard Hofstra gestart met een leefstijl methode voor gezond leven en afvallen. Zijn missie heeft hij SLIM genoemd, Succevolle Lifestyle Interventie Methode (3).

(*) Roken, hoge bloedruk, diabetes, buikvet, te weinig fruit / groenten, lichaamsbeweging, gebruik alcohol, abnormale vetten in het bloed, en psychosociale factoren (“stress”)

.

Bronnen
(1) Association of psychosocial risk factors with risk of acute myocardial infarction in 11.119 cases and 13.648 controls from 52 countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet, 11 september 2004
(2) How can cross-country research on health risks strengthen interventions? Lessons from INTERHEART. Lancet, 3 sptember 2004
(3) cardioloog dr Leonard Hofstra : SLIM (Succevolle Lifestyle Interventie Methode)

Ook fysiotherapeuten de dupe van cybercrime

In een uitzending van RTL Nieuws wordt bericht dat wachtwoorden te koop zijn op het Darkweb. Dat is het deel van het internet dat niet is te vinden met een zoekmachine.

In de uitzending wordt getoond dat vele Nederlandse bedrijven slachtoffer zijn van diefstal van wachtwoorden. De eigenaar van een fysiotherapiepraktijk vertelt dat hij de namen van patiënten herkent die in zijn praktijk worden behandeld. Privacy-gevoelige informatie. Terwijl de fysio in kwestie dacht dat hij zijn systeem goed had beveiligd.

Uitzending RTL Nieuws, 8 februari 2019
Wachtwoorden van bedrijven te koop op het darkweb

Onder druk gezet door uw zorgverzekeraar?

Als patiënt kunt u te maken krijgen met vreemde opmerkingen of verzoeken van uw zorgverzekeraar. 

Een paar voorbeelden.

 • Een patiënt krijgt telefonisch van haar verzekering te horen dat ze een fysiotherapeut binnen haar gemeente dient te kiezen. Ze is tevreden met een praktijk in een andere plaats. Maar ze krijgt geen toestemming die nog langer te bezoeken. Enige dwang wordt uitgeoefend door erbij te zeggen dat de behandelingen mogelijk niet meer vergoed worden. 
 • In een lange brief krijgt een patiënt te horen dat hij erg veel behandelingen heeft verbruikt. Wordt gevolgd door een uitgebreid relaas over zinnige zorg, behandelgemiddelde, zorgkosten die de pan uitreizen, etc. Zaken voor de politiek. Niet iets waar een patiënt mee te maken heeft. 
 • Of het geval waarbij de verzekeraar per brief aan een patiënt vraagt om toestemming voor het opvragen van behandelgegevens. Vanwege een onderzoek naar fraude bij een fysiotherapiepraktijk. De brief wordt afgesloten met een opmerking dat de patiënt in het kader van de zorgverzekeringswet verplicht is mee te werken (1).

Dat laatste is pertinent onwaar. Zelfs een fysiotherapeut is niet verplicht om alle gegevens zomaar te geven. Ook niet bij onderzoek naar fraude.

Zorgverleners dienen zich te houden aan bepaalde regels en wetten. Terecht. Zorgverzekeraars hebben de taak dit te controleren. Bij de materiële controle (2) wordt bekeken of de geleverde zorg doelmatig (lees: nodig) was. Hierbij bestaat een spanningsveld tussen de controlerende taak van de verzekeraar versus beroepsgeheim van de zorgverlener.

Het is een risico als u uw zorgverzekeraar zomaar toestemming geeft. Toestemming om behandelgegevens op te vragen. Uw verzekeraar krijgt persoonlijke gegevens in handen die in uw nadeel kunnen werken. Bijvoorbeeld als deze ook andere verzekeringen aanbiedt. Op het gebied van arbeidsongeschiktheid, reizen, auto, wonen, etc. U kunt nooit meer nagaan hoe de verstrekte gegevens gebruikt worden.

De zorgverzekeraars dienen zich bij controle te houden aan bepaalde spelregels. Helaas wordt soms misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waar hun klanten zich in bevinden. Patiënten zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar kwa vergoeding. Zij worden soms, gewild of ongewild, onder druk gezet.

Het beste wat u, als patiënt, kunt doen, is contact op te nemen met uw behandelend fysiotherapeut. Als u een brief heeft gekregen, neem die dan mee. De fysio kan u advies geven. Eventueel kan hij / zij een passende actie ondernemen tegen de zorgverzekering.

Heeft u al toestemming gegeven? U heeft het recht deze in te trekken. Zonder opgaaf van reden.

Laat van u horen, indien u hiermee te maken krijgen.

(1)
Brief aan ONVZ (20 dec 2018)

(2)
ldermans | Geerts Advocaten: De 10 geboden bij materiële controle door de zorgverzekeraar

De patiënt begrijpt de zorgverlener niet

Van alle Nederlandsers heeft 1 op de 3 onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Dit komt uit een onderzoek van het Nivel / UMC Amsterdam. Anders gezegd: informatie en adviezen van de huisarts / fysiotherapeut / orthopeed / etc. worden niet begrepen.

Bijna de helft van de zorgverleners houdt hier geen rekening mee.

De onderzoekers adviseren de “teach back method”. De patiënt wordt gevraagd om in eigen woorden te herhalen wat zojuist is besproken. Niet om kinderachtig te zijn. Maar om fouten in de communicatie te voorkomen.

Bron
Veel uitdagingen in de zorg aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Robots nemen beroepen over

Door de robotisering zullen beroepen verdwijnen. Voorbeelden hiervan zijn

 • Belastingadviseur
 • Telemarketeer
 • Chauffeur bestelwagen
 • Makelaar
 • Brugwachter
 • Secretaresse
 • Tuinman
 • Magazijnmedewerker
 • Accountant
 • Slager

Andere beroepen zijn meer mensenwerk. Moeilijk te vervangen door robots. Zoals

 • Audioloog
 • Internist
 • Pedagogisch medewerker
 • Klinisch psycholoog
 • Antropoloog
 • Docent voortgezet onderwijs
 • Loopbaanadviseur
 • Verpleegkundige
 • Grimeur
 • Fotograaf
 • Medisch specialist

Een overzicht van ca 1200 beroepen. Met de kans dat het door robots en slimme software wordt overgenomen.

 

 

Heeft de aanvullende verzekering nog toekomst?

Eind 2017 waarschuwt De Nederlandsche Bank voor het einde van de aanvullende verzekeringen. In 2006 had 93% van de Nederlanders een aanvullende verzekering. In 2017 is dit 84%. In 2016 was de omzet van deze verzekeringen tesamen 4,3 miljard euro. In dat jaar was de winst 26 miljoen euro. Krap 0,6%. Ofwel er wordt te weinig mee verdiend.

De overheid heeft geen invloed op de aanvullende verzekeringen. Alleen op de basisverzekering.

DNB adviseert zorgverzekeraars om nieuwe produkten te ontwikkelen. Bijv meerjaren polissen.

Einde van aanvullende zorgverzekering dreigt: verzekeraars verdienen er niet genoeg meer aan. De Volkskrant, Michiel Van Der Geest 5 december 2017

Visie op de toekomst van de Nederlandse zorgverzekeraars, Verzekerd van goede zorg. De Nederlandsche Bank, dec 2017

Kamerbrief met reactie op bericht ‘Einde aanvullende verzekering dreigt’. Kamerstuk: Kamerbrief, 11-12-2017

Kostenbesparing door het maken van een MRI

MRI’s zouden leiden tot somatische fixatie. Ofwel: zoeken naar een lichamelijke oorzaak. Terwijl die er niet is. Onnodige kosten dus. Toch is dat niet altijd zo.

Van 150 patienten met chronische hoofdpijn kreeg de helft een MRI, de andere niet. Na 1 jaar bleek het volgende bij de groep met MRI: minder depressief, en minder bezoeken bij een neuroloog of psychiater. De groep zonder MRI bleek meer scans te hebben van andere lichaamsdelen.

De conclusie volgens de auteurs is dat een MRI bij chronische hoofdpijn de patienten geruststelt. En dat de medische kosten lager zijn. 

 

Bron: Howard L, et al. Are investigations anxiolytic or anxiogenic? A randomised controlled trial of neuroimaging to provide reassurance in chronic daily headache. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:1558-64
Een Nederlandse samenvatting staat in Huisarts en Wetenschap

Debat over Zwarte Piet bestaat al langer

De discussie over Sinterklaas en Zwarte Piet bestaat al langer.

1964
Sinterklaas roept in een teevee uitzending Zwarte Piet op om “normaal te gaan praten” en “vrolijk te acteren” in plaats van overdreven dom

1968
M.C. Grünbauer presenteerde in Panorama het “Witte Pietenplan”

1981
De Solidariteits Beweging Suriname start een actie ‘Sinterklaas vieren zonder Zwarte Piet’
Het debat over Sinterklaas en Zwarte Piet bestaat al langer. Enkele gebeurtenissen.

1986
De Beweging Surinaams Links wil een kinderfeest zonder Sinterklaas en Zwarte Piet

1996
Het actiecomité ‘Zwarte Piet = Zwart Verdriet’ probeert Piet een andere kleur te geven

1997
In de Bijlmermeer lopen bij de intocht Bonte Pieten mee

2013
Aan het begin van dat jaar schrijft de VN een brief aan de Nederlandse regering. Hierin wordt gevraagd om opheldering over het Sinterklaasfeest en het stereotiepe beeld van zwarte piet

2013
Mevrouw Verene Shepherd uit Jamaica noemde de figuur van Zwarte Piet “een terugkeer naar de slavernij noemde”.

2014
Partij voor de Vrijheid wil de traditionele Zwarte Piet wettelijk beschermen

2015
De VN-commissie adviseerde de Nederlandse overheid om de negatieve beeldtenis van Zwarte Piet aan te passen

2016
Journalist Arnold-Jan Scheer maakt de documentaire “Wild Geraas”. Zwarte Piet verwijst naar een festiviteit bij de Moren. Zij liepen al eeuwen geleden rond in Venetië.

Wikipedia: het Zwartepietendebat

 

Geluid tijdens het kraken: essentieel?

1. Nekpijn

In totaal deden 78 patiënten met mechanische nekpijn mee aan het onderzoek. De hoge rug werd 6x ‘gekraakt’. Het aantal ‘pops’ (geluiden) werd geteld. Na een paar dagen werd het effect gemeten (toename bewegingsuitslag, pijnvermindering, e.d.). Er is geen relatie gevonden tussen het aantal geluiden en het effect. Ofwel het geluid is niet essentieel voor het effect van een manipulatie.

The Audible Pop from Thoracic Spine Thrust Manipulation and Its Relation to Short-Term Outcomes in Patients with Neck Pain. Joshua A. Cleland, Timothy W. Flynn, John D. Childs, Sarah Eberhart. J Man Manip Ther. 2007; 15(3): 143–154.

2. Rugpijn

Een groep van 71 patienten met lage rugpijn deden mee. Allen werden gemanipuleerd aan het SI-gwricht. Het aantal geluiden werd geteld. 48 uur later werden de patiënten opnieuw gezien. Er was geen relatie tussen het geluid en het effect van de behandeling.

The Audible Pop Is Not Necessary for Successful Spinal High-Velocity Thrust Manipulation in Individuals
With Low Back Pain. Timothy W. Flynn, Julie M. Fritz, Robert S. Wainner, Julie M. Whitman. Arch Phys Med Rehabil 2003;84:1057-60.

Kortom, het geluid is niet essentieel voor het effect bij een manipulatie. Blijkbaar is het effect van het ‘knakje’ vooral psychologisch.

Er is niet veel veranderd …