Verkeerde zithouding? Of verkeerde stoelen?

Er is een verband tussen zitten en rugklachten. Zo hebben mensen met chronische rugklachten vaker een “statische zithouding”. Ze bewegen minder dan anderen (1).

Een “goede werkhouding” is gebaseerd op de normale krommingen van de rug. Anders gezegd: “een rechte rug”. Mensen die langere tijd ingezakt zitten hebben vaker klachten. Meer dan anderen die dit vermijden. Maar er is geen overeenstemming (bewijs) dat zitten “met een rechte rug” beter is. Dat een rechte rug minder klachten geeft.

Langdurig zitten in dezelfde houding geeft uiteindelijk klachten. Ook een “goede houding” geeft uiteindelijk klachten. Mogelijk vanwege de inspanning die het kost om het vol te houden (2).

Afwisseling blijft belangrijk. Zo zijn er minder klachten op kantoren met zit-sta werkplekken. Omdat de werkhouding regelmatig wisselt (3).

“Niet onze houding is slecht, maar het meubilair”

Het bedrijf Steelcase deed onderzoek bij 2000 werknemers in 11 landen. Ze vonden 9 houdingen die het meest voorkwamen. De “goede” zithouding zit hier niet bij. Maar wel de houdingen die “slecht” worden genoemd. Steelcase draait het om. Niet onze houding is slecht, maar het meubilair. Stoelen zijn niet aangepast aan de moderne tijd. Een tijd waarin computers, tablets, telefoons, etc dagelijks worden gebruikt (4).


(1) Low back pain and its relationship with sitting behaviour among sedentary office workers. Carolin Bontrup. Applied Ergonomics, Volume 81, November 2019, 102894

(2) A qualitative review of existing national and international occupational safety and health policies relating to occupational sedentary behaviour. Pieter Coenen et al. Applied Ergonomics, Vol 60, April 2017, Pages 320-333

(3) Sit-stand workstations and impact on low back discomfort: a systematic review and meta-analysis. Shuchi Agarwal, Craig Steinmaus & Carisa Harris-Adamson. Journal Ergonomics, Volume 61, 2018 – Issue 4, Pages 538-552

(4) Global Posture Study, Steelcase, 2013

Wat doet een manueel therapeut?

Dit is niet in een paar woorden te vertellen. Door de vakgroep is een Beroepscompetentieprofiel Manueeltherapeut geschreven. Tevens is een Domeinbeschrijving manuele therapie verschenen. Lastige kost. Vooral bedoeld voor de manueel therapeuten zelf.

In 2015 is een aardig filmpje op Vimeo gepubliceerd: 2015-06 NVMT Animatiefilm Manuele Therapie. Hierin wordt op een begrijpelijke manier het werk van de manueel therapeut uitgelegd.

Zie ook de Commercial Manuele Therapie

Wat doet een fysiotherapeut?

De opleiding van fysiotherapie duurt 4 jaar. Daarna is een vervolgopleiding mogelijk van 3 à 4 jaar. Er bestaan circa 15 specialisaties. Manuele therapie is er één van.

In 1860 ontstond een nieuw beroep: de heilgymnast. Dit waren zowel gymnastiekleraren als heilgymnastische masseurs. In 1921 werd de Ongevallenwet ingevoerd. Slachtoffers van ongevallen werden behandeld door heilgymnasten. In 1965 is het Fysiotherapeutenbesluit opgericht. Het beroep deed toen officieel zijn intrede. (1) (2)

Fysiotherapie kun je samenvatten als het toedienen van fysische prikkels om het zelf-helend vermogen van het lichaam te stimuleren. Deze prikkels kunnen zijn: warmte of koude, ultraviolet, elektriciteit, geluid, straling, beweging en zwaarte (zoals oefeningen), druk of rek (zoals massage). Het uiteindelijke doel is het verbeteren van het dagelijkse functioneren: liggen in bed, het aantrekken van een jas, tot en met de begeleiding van een topsporter naar de Olympische Spelen.

Een paar voorbeelden.

Het scheelt als u een operatie goed voorbereid. Zorgt voor een goede conditie. Dan is het herstel erna gemakkelijker, en korter. Oefeningen doen onder begeleiding verbeteren uw conditie.

Na een operatie is het doen van oefeningen gewenst. Maar hoe doet u een oefening? De één doet te veel, omdat hij denkt dat je niet moet piepen. Hij gaat door de pijn heen. Zo iemand moet zo nu en dan worden afgeremd. De ander doet te weinig, bijvoorbeeld uit angst. Die moet gestimuleerd worden. Daar helpt een fysiotherapeut u bij.

De uitspraak “Fysiotherapie is niet nodig, het herstelt vanzelf” klopt voor de helft. Uiteindelijk herstelt u na de operatie ook vanzelf wel. Maar het gaat om de manier waarop. Met de hulp van een fysiotherapeut gaat het makkelijker en sneller. Een topsporter weet heus wel hoe hij of zij zich moet voorbereiden op een wedstrijd. Toch staat een peloton aan begeleiders klaar om te assisteren. Inclusief een fysiotherapeut.

In Nederland wordt veel gesport. En dus zijn er veel blessures. 5,4 miljoen blessures in 2018 (3). Dan wordt het sporten gestopt. Rust is ook nodig in deze fase. Zodra de pijn / klachten weg zijn, wordt het sporten hervat. Op het niveau van voor de blessure. Hier gaat het mis. Er is geen opbouw. Tijdens de rustperiode is teveel rust gehouden. En het hervatten van de sport gaat te snel. Met als gevolg opnieuw een blessure. Een fysiotherapeut heeft verstand van weefselherstel. Een leek heeft dit niet. Een blaadje met oefeningen is onvoldoende voor een goed herstel.

De 40 / 50-plusser heeft of krijgt klachten van slijtage (artrose). Hoe moet je hiermee omgaan? Dit is bij uitstek het werkterrein van de fysiotherapeut (4). De één heeft veel slijtage en nergens last van. De ander lichte slijtage, met veel pijn. De oorzaak van de klachten ligt veelal in de weefsels rondom een gewricht. Spieren, pezen, banden, slijmbeurs, e.d. De slijtage van het kraakbeen kan een fysiotherapeut niet verbeteren. Maar wel de conditie van de andere weefsels.

Daarnaast zijn er legio andere terreinen waarop een fysiotherapeut werkzaam is.

Voor dit alles heeft u geen verwijzing nodig. U kunt zonder tussenkomst van een huisarts of medisch specialist bij een fysiotherapeut terecht. Deze start met behandeling. Of u krijgt advies waar u behandeld kunt worden.

(1) Stichting Geschiedenis Fysiotherapie

(2) Fysiotherapie in perspectief, 50 jaar verleden – heden. Ontstaan revalidatiecentra in Nederland

(3) Ernstige sportblessures in tien jaar tijd 14 procent gedaald
Sport Knowhow XL: Leo Aquina, 26 september 2019

(4) Artrose
KNGF: defysiotherapeut.com

“Kwaliteit vinden wij erg belangrijk. Daarom vragen wij uw mening”. Onzin.

Een bedrijf gebruikt uw mening niet om de kwaliteit te verbeteren. Maar gebruikt uw mening als goedkope vorm van reclame:

Onze klanten waarderen ons met een 9 !

Als een bedrijf écht de kwaliteit wil verbeteren, heeft het niks aan die 9. De vraag is: waarom is het geen 10? Er ontbreekt nog 1 punt. In dat ene punt zit vaak de onvrede. De slechte ervaringen. Zaken waarmee de kwaliteit verbeterd kan worden.

Zorgkaart Nederland is speciaal gemaakt om ervaringen met zorgverleners te delen. Jammer genoeg wordt deze site ook gebruikt “om gal te spuien”. Als stortplaats voor afval. Zonder dat de zorgverlener eerst een kans heeft gekregen tot verbetering. Op de site van Zorgkaart blijft jarenlang te lezen “hoe slecht die therapeut is”. 

Mensen die werken in de zorg ervaren dit als een schandpaal. Een ritueel uit de middeleeuwen, waarmee iemand publiekelijk werd gestraft.

Daarom worden geen sterren gevraagd. Geen smilies, geen “thumbs up / down”. Verloopt alles naar tevredenheid? Dat is mooi. Gaat iets niet naar wens? Gaarne uw opmerkingen wat er mis ging. Liefst met een (mogelijke) oplossing. Mondeling, per post, een briefje achterlaten in de wachtruimte, een mail, telefonisch, via het Contactformulier. Mag anoniem. Of heeft u een idee / suggestie voor verbetering? Graag, dan wordt de haalbaarheid bekeken. 

Alvast bedankt voor de moeite.

Wim van Meeren directeur van CZ “Nee hoor, er is geen Balkenendenorm”

CZ verhoogt de zorgpremie in 2019 met 102,60 euro. Detail: directeur Wim van Meeren verdient ruim 3 ton per jaar. Wim: “Nee hoor, er is geen Balkenendenorm”.

De topman van zorgverzekeraar CZ geeft uitleg over zijn salaris.

De Balkenendenorm is een norm voor topsalarissen. Dit is 130% van een jaarlijks ministersalaris. In 2017 is deze vastgesteld op 228.559 euro bruto. Per jaar wordt dit aangepast.

In 2016 verdiende 1 op de 5 topbestuurders van zorginstellingen meer dan deze norm

Het Nationaal ZorgFonds pleit voor afschaffing van alle zorgverzekeraars. Het verdwijnen van het verplichte eigen risico. Geen miljarden verspilling. Aan hoge salarissen. Aan marketing. Aan bureaucratie. Aan onnodige concurrentie.

Site van het Nationaal ZorgFonds

Facebookpagine van hetNationaal ZorgFonds

 

 

 

Zorgverzekeraars: “het zijn allemaal zakkenvullers”

Een aantal meningen over de zorgverzekeringen:

  • Bezuinigingen in de zorg. Terwijl de premie alleen maar stijgt.
  • De bestuurders zijn zakkenvullers. Ze verdienen meer dan de premier.
  • Zorgverzekeraars zitten op een enorme berg geld. Miljarden.
  • De jaarlijkse overstap is een farce.
  • Een paar grote concerns hebben alles in handen. Zij maken de dienst uit.
  • Reclames en tv-spotjes: weggegooid geld.

In de Volkskrant verscheen een aardig artikel over de achtergrond.

‘Het zijn allemaal zakkenvullers’ – zes onderbuikgevoelens over zorgverzekeraars, en wat daarvan klopt Volkskrant, 9-11-2018

 

Verwijderen Google Lokatie Geschiedenis

Android telefoon? Google houdt nauwkeurig alle lokaties bij. Log in bij uw Google Account. Op een kaart worden alle bezochte locaties getoond. Tot jaren geleden.

Het bijhouden van de Locatie geschiedenis kunt u uitschakelen. Maar zelfs dan worden locaties vastgelegd. Voor services als Google Location Services, Find My Device en Search and Maps (Web & App Activity).

Het wissen van de complete geschiedenis kan in de Timeline. Klik op het tandwiel rechts onder op de kaart. Selecteer “Delete all location history”.

 

 

Phishing email of niet?

Phishing email werkt op 2 manieren. Er wordt een bijlage meegestuurd. Of in de mail staat een hyperlink. Uw anti-virus software zal u waarschuwen als u deze per ongeluk opent. Maar de malware wordt steeds slimmer. En weet soms de anti-virus software te omzeilen.

Een manier om een bijlage / hyperlink te scannen is via het gratis VirusTotal. Deze maakt gebruik van 70 (!) anti-virus scanners.

  • De bijlage kunt u downloaden en opslaan op uw harde schijf. Dit is niet gevaarlijk. Vermijd om daarna op de bijlage te klikken. Ga naar VirusTotal. Upload de file.
  • Klik met de rechter muis op een verdacht link in uw email. Kopieer deze. Ga naar VirusTotal. Open de tweede tab met de naam “URL”. Plak de hyperlink in het tekstveld. Klik op Enter.

En wacht op het resultaat. Is de uitslag “Clean”, dan mag u er van uitgaan dat de bijlage of hyperlink ongevaarlijk is.

VirusTotal

Zorgverzekeraars 2018: wie hoort bij wie?

Op dit moment zijn er circa 50 zorgverzekeraars. Ze zijn gegroepeerd in 9 zogeheten concerns. De 4 grootste zijn Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Zij maken de dienst uit.

In 2006 is het huidige zorgstelsel ingevoerd. De “Big Four” hadden toen een marktaandeel van 91%. Eind 2017 zijn ca 1 miljoen Nederlanders overgestapt naar een andere verzekeraar. Daardoor hebben de “Big Four” marktaandeel verloren. Maar het is nog steeds 86,5%.

Hier een overzicht van de zorgverzekeraars en concerns in 2018
Bron: zorgkiezer.nl

Opmerkelijk: vrouw genezen van uitgezaaide borstkanker

Judy Perkins is 49 jaar. Ze woont in Florida. Ze had nog 3 maanden te leven. Haar borstkanker reageerde niet meer op chemotherapie. Ze had uitzaaiingen ter grootte van een tennisbal in haar lever. En andere organen. Ze is behandeld met een experimentele vorm van immunotherapie. Na 2 jaar is ze nog steeds vrij van kanker.

In het US National Cancer Institute is het DNA van de kankercellen geanalyseerd. Een klein deel van de witte  bloedcellen van de vrouw is in staat 4 belangrijke eiwitten aan te vallen. Buiten haar lichaam zijn deze cellen vermenigvuldigd. Ongeveer 90 miljard “getrainde” witte cellen zijn ingespoten. Deze vallen specifiek de kankercellen aan. Met succes.

Nikolaos Zacharakis et al. Immune recognition of somatic mutations leading to complete durable regression in metastatic breast cancer. Nature Medicine, 24, 724-730 (june 2018)