Contracten 2021

Met alle verzekeraars wordt in 2021 een contract afgesloten. Dat is het streven. Maar alle eisen van de verzekeraars zijn nog niet bekend. In november is er meer duidelijkheid.

Independer en Zorgwijzer geven een overzicht van alle premies van 2020. Daarop is ook te zien hoeveel behandelingen fysio u maximaal vergoed krijgt.

Zodra de prijzen van 2021 bekend zijn zullen ze dit publiceren

In het kort

Gesloten:

  • na 21.00 gesloten zolang de avondklok geldt

Telefonische bereikbaarheid een probleem

De praktijk is 50 uur per week telefonisch bereikbaar. ’s Avonds en in de weekenden staat de voicemail aan. Deze wordt frequent afgeluisterd.

Incidenteel blijkt het maken van een eerste afspraak een probleem. De praktijk is dan moeilijk bereikbaar per telefoon. Dit heeft verschillende oorzaken.

Oorzaken bij de telefoondienst
  • Soms zijn alle lijnen bezet. Tijdens “de spits” kan er filevorming optreden. Een capaciteitsprobleem bij de telefoondienst. Gelukkig is dit dan kortdurend.
  • Een enkele keer is er een storing bij de telecomprovider van de telefoondienst. Dat is niet te voorkomen.
  • Er zijn meerdere keren klachten geweest over één telefoniste. Zij neemt de telefoon niet meer aan.
Oorzaken bij de patienten die bellen
  • Enkelen zoeken soms het telefoonnnumer van de praktijk op het internet. Google geeft een aantal zoekresultaten aan de rechterzijde van de eerste pagina. Hierin staat een oud nummer, van jaren geleden uit Amsterdam. Dit is niet meer in gebruik.
  • Of patienten komen uit op de website van Art Fysio of Fysio in Motion. Dit zijn andere praktijken. Voicemailberichten worden niet altijd doorgegeven. Schrijven mensen naar deze praktijken een email, dan komt het bij de verkeerde personen terecht. Ook deze emails worden niet altijd doorgestuurd.
  • Als de lijn bezet is, of als mensen in de avond of in het weekend bellen, dan kunnen ze de voicemail inspreken. Maar niet iedereen doet dit. Of mensen vergeten hun eigen telefoonnummer in te spreken. Of de nummerherkenning staat uit. De telefoondienst kan dan niet terugbellen.
  • Wordt de voicemail wel ingesproken, dan wordt indien nodig teruggebeld. Als nummerherkenning aanstaat, dan worden die personen ook terug gebeld. Maar mensen nemen niet altijd de telefoon op. De telefoondienst belt 3x terug. Daarna niet meer.

Telefoon beantwoorden tijdens de behandeling?

Lastige vraag. Als u als patiënt belt is het prettiger om direct met uw fysiotherapeut te kunnen spreken. Dan kunt u uw vragen stellen, afspraken maken / wijzigen, etc.

Dit is een nadeel voor degene die op dat moment behandeld wordt. Als het druk is kan tijdens een afspraak de telefoon 3-4 keer overgaan. Elke keer wordt de behandeling onderbroken. “De therapeut is vaker aan het bellen dan mij aan het behandelen”. Terechte klacht.

Gekozen is voor een telefoondienst. U wordt te woord gestaan door een medewerker van Call Care. Zij doen niet aan online marketing. De opdrachtgevers komen uit de zorg, advocatuur en makelaardij.

Na 18.00 uur en in het weekend kunt u de voicemail inspreken. Deze wordt vrijwel direct afgeluisterd. Indien nodig wordt u teruggebeld.

Tijdens de behandeling worden alleen belangrijke telefoontjes beantwoord. Bijvoorbeeld als een arts of collega belt. Voor een vraag over uw gezondheid, de therapie, de kosten, of bij spoed kunt u vragen of Call Care u doorverbind. Deze wordt ook aangenomen. Duurt het gesprek te lang, dan wordt u terug gebeld.

In 95% van de tijd is Call Care goed bereikbaar. Soms zijn er problemen. Zie Telefonische bereikbaarheid een probleem voor de mogelijke oorzaken.

Manuele therapie op zaterdag avond? Op zondag?

Door de week zijn de praktijkruimtes (Odinstraat en Iepenstraat) bezet door andere fysiotherapeuten. De keus lag voor de hand om in de avond en op zaterdag af te spreken. En waarom ook niet, in de huidige 24-uurs economie. Maar het is ongebruikelijk.

Al gauw bleken mensen bereid om ook op zaterdag in de avond af te spreken. Dat was niet de oorspronkelijke opzet. Het is zo gegroeid in de loop der jaren.

Dit heeft er toe geleid dat 4 dagen zijn gecomprimeerd in 2 lange werkdagen. U heeft de mogelijkheid om op zaterdag avond laat (rond middernacht!) een afspraak te maken. Soms op woensdag of zondag als het druk is.

“Dus nou moet ik in de nacht naar de therapeut?” Niet persé. Maar misschien moet u een week wachten. Er is keus. Daar gaat het om.

Contracten 2019 update

Inmiddels zijn alle contracten getekend voor 2019. Ondanks alle commotie is gekozen met elke zorgverzekeraar een contract aan te gaan. Dat betekent dat de behandelingen manuele therapie in 2019 worden vergoed uit uw aanvullende verzekering.

Een uitzondering is Caresq. Hieronder vallen ook Besured, National Academic, Promovendum, en Iptiq. Mogelijk worden deze behandelingen in 2019 niet vergoed.

De collega’s van Zorgvergoeding verzamelen al 13 jaar alle polissen en de bijbehorende vergoedingen. Letterlijk duizenden polissen. Alle verzekeraars, groot en klein, zijn bereid deze gegevens te delen. Zodat ze op Zorgvergoeding gepubliceerd kunnen worden.

Behalve Caresq. Zij blijken niet bereid deze gegevens de verstrekken. Geen transparantie. Een goede reden wordt niet gegeven.

Enige tijd later zijn ze hierop terug gekomen. En willen ze alsnog de gevraagde informatie delen.

Daarmee is het laatste contract van 2019, met Caresq, getekend.

 

 

 

Contracten 2019

Met alle verzekeraars is een contract afgesloten in 2018.

Met alle verzekeraars wordt in 2019 een contract afgesloten. Voor zover mogelijk.

Menzis wil 1,5 fte per fysiotherapie praktijk. De Friesland onderzoekt of ze kleine praktijken nog een contract zullen aanbieden. Goede kans dat VGZ en CZ hetzelfde zullen doen. Mogelijk dat zzp-ers met deze verzekeraars geen contract meer kunnen afsluiten. Deze eenmanspraktijken werken dan “contractvrij”.

Als dit doorgaat, en u bent aanvullend verzekerd bij één van de 4 grote verzekeraars (Menzis, De Friesland, CZ, VGZ) dan betaalt u zelf de behandeling. De rekening stuurt u naar de verzekeraar. U krijgt 75 tot 100% terug.

Het is onzeker hoe eenmansbedrijven zoals in de Odinstraat hiermee zullen omgaan. Als patiënt is het van belang te overwegen of u zich bij 1 van die 4 verzekeraars wilt inschrijven. Of juist bij een kleinere verzekeraar, die alle eenmanspraktijken wel een contract aanbiedt.

Wilt u zich toch verzekeren bij een grote zorgverzekering? Dan loont het om u te verdiepen in de restitutiepolissen. Welke het gunstigste is. De Consumentenbond geeft een goede uitleg over de ins en outs van deze polissen.  Op Zorgkiezer is een korte en beknopte toelichting te lezen. Independer heeft een overzicht gemaakt hoeveel wordt vergoed. Uitgesplitst in basisverzekering en aanvullende verzekering.

Aan u is de keus bij wie u een aanvullende verzekering afsluit. Of switcht naar een andere. Wisselen kan alleen op het einde van het jaar.