Zivver openen met een link via de email

  1. U ontvangt een email (kijk ook in de map Spam). Klik op “Klik voor bericht”.

  1. De webbrowser opent een nieuwe tab.
    Klik op “Send email”

  1. U ontvangt een tweede email.
    Klik op “Click for access”.