Corona

Veiligheidsmaatregelen vanwege Corona

– In enkele situaties is behandeling niet mogelijk.
– We verzoeken u een mondkapje te dragen.

Manuele therapie hoofd / kaak