Klachtenregeling

Heeft u een klacht? U kunt verschillende stappen ondernemen. Het hangt af wat u wilt bereiken.

Een mogelijkheid is dat u iets ervaart / ziet / merkt. En denkt: dat kan anders, beter. Geeft uw feedback. Anoniem, per post, via het Contactformulier op deze website.
Lees ook: “Kwaliteit vinden wij erg belangrijk. Daarom vragen wij uw mening”. Onzin.

U wilt dat uw zorgverlener uw klacht aanhoort. Vraag om een gesprek. Vind u dit te moeilijk? Het kan helpen als u iemand meeneemt.

Mocht dit mislukken dan kan een klachtencommissie bemiddelen. Deze kan de zorgverlener wijzen op zijn professionele gedrag en verplichtingen.

Anderen vinden dat de zorgverlener fout zit. Het tuchtcollege kan de professional berispen. De zwaarste sanctie is schrappen uit het BIG register.

Indien u denkt recht te hebben op een schadevergoeding, stuur een mail of brief aan de behandelaar. Elke therapeut in Nederland is verzekerd voor  beroepsaansprakelijkheid.

Bij een gecompliceerde zaak is hulp van een advocaat nodig.

Een overzicht kunt u hier vinden: