De patiënt begrijpt de zorgverlener niet

Van alle Nederlandsers heeft 1 op de 3 onvoldoende gezondheidsvaardigheden. Dit komt uit een onderzoek van het Nivel / UMC Amsterdam. Anders gezegd: informatie en adviezen van de huisarts / fysiotherapeut / orthopeed / etc. worden niet begrepen.

Bijna de helft van de zorgverleners houdt hier geen rekening mee.

De onderzoekers adviseren de “teach back method”. De patiënt wordt gevraagd om in eigen woorden te herhalen wat zojuist is besproken. Niet om kinderachtig te zijn. Maar om fouten in de communicatie te voorkomen.

Bron
Veel uitdagingen in de zorg aan patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden