Kostenbesparing door het maken van een MRI

MRI’s zouden leiden tot somatische fixatie. Ofwel: zoeken naar een lichamelijke oorzaak. Terwijl die er niet is. Onnodige kosten dus. Toch is dat niet altijd zo.

Van 150 patienten met chronische hoofdpijn kreeg de helft een MRI, de andere niet. Na 1 jaar bleek het volgende bij de groep met MRI: minder depressief, en minder bezoeken bij een neuroloog of psychiater. De groep zonder MRI bleek meer scans te hebben van andere lichaamsdelen.

De conclusie volgens de auteurs is dat een MRI bij chronische hoofdpijn de patienten geruststelt. En dat de medische kosten lager zijn. 

 

Bron: Howard L, et al. Are investigations anxiolytic or anxiogenic? A randomised controlled trial of neuroimaging to provide reassurance in chronic daily headache. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2005;76:1558-64
Een Nederlandse samenvatting staat in Huisarts en Wetenschap