Onder druk gezet door uw zorgverzekeraar?

Als patiënt kunt u te maken krijgen met vreemde opmerkingen of verzoeken van uw zorgverzekeraar. 

Een paar voorbeelden.

  • Een patiënt krijgt telefonisch van haar verzekering te horen dat ze een fysiotherapeut binnen haar gemeente dient te kiezen. Ze is tevreden met een praktijk in een andere plaats. Maar ze krijgt geen toestemming die nog langer te bezoeken. Enige dwang wordt uitgeoefend door erbij te zeggen dat de behandelingen mogelijk niet meer vergoed worden. 
  • In een lange brief krijgt een patiënt te horen dat hij erg veel behandelingen heeft verbruikt. Wordt gevolgd door een uitgebreid relaas over zinnige zorg, behandelgemiddelde, zorgkosten die de pan uitreizen, etc. Zaken voor de politiek. Niet iets waar een patiënt mee te maken heeft. 
  • Of het geval waarbij de verzekeraar per brief aan een patiënt vraagt om toestemming voor het opvragen van behandelgegevens. Vanwege een onderzoek naar fraude bij een fysiotherapiepraktijk. De brief wordt afgesloten met een opmerking dat de patiënt in het kader van de zorgverzekeringswet verplicht is mee te werken (1).

Dat laatste is pertinent onwaar. Zelfs een fysiotherapeut is niet verplicht om alle gegevens zomaar te geven. Ook niet bij onderzoek naar fraude.

Zorgverleners dienen zich te houden aan bepaalde regels en wetten. Terecht. Zorgverzekeraars hebben de taak dit te controleren. Bij de materiële controle (2) wordt bekeken of de geleverde zorg doelmatig (lees: nodig) was. Hierbij bestaat een spanningsveld tussen de controlerende taak van de verzekeraar versus beroepsgeheim van de zorgverlener.

Het is een risico als u uw zorgverzekeraar zomaar toestemming geeft. Toestemming om behandelgegevens op te vragen. Uw verzekeraar krijgt persoonlijke gegevens in handen die in uw nadeel kunnen werken. Bijvoorbeeld als deze ook andere verzekeringen aanbiedt. Op het gebied van arbeidsongeschiktheid, reizen, auto, wonen, etc. U kunt nooit meer nagaan hoe de verstrekte gegevens gebruikt worden.

De zorgverzekeraars dienen zich bij controle te houden aan bepaalde spelregels. Helaas wordt soms misbruik gemaakt van de kwetsbare positie waar hun klanten zich in bevinden. Patiënten zijn afhankelijk van de zorgverzekeraar kwa vergoeding. Zij worden soms, gewild of ongewild, onder druk gezet.

Het beste wat u, als patiënt, kunt doen, is contact op te nemen met uw behandelend fysiotherapeut. Als u een brief heeft gekregen, neem die dan mee. De fysio kan u advies geven. Eventueel kan hij / zij een passende actie ondernemen tegen de zorgverzekering.

Heeft u al toestemming gegeven? U heeft het recht deze in te trekken. Zonder opgaaf van reden.

Laat van u horen, indien u hiermee te maken krijgen.

(1)
Brief aan ONVZ (20 dec 2018)

(2)
ldermans | Geerts Advocaten: De 10 geboden bij materiële controle door de zorgverzekeraar