Wacht u ook te lang?

Het Nivel houdt elk jaar de trendcijfers bij van fysiotherapeutische behandelingen. Zo blijkt dat in 2018 bijna een kwart van de patiënten al een half jaar klachten heeft. En dan pas een afspraak maakt (1). 

Vertoont uw auto een vreemd geluid? Dan blijft u er niet mee doorrijden. Als het goed is. U maakt een afspraak met de garage. Om te voorkomen dat u pech krijgt. En stil komt te staan langs de kant van de weg. 

Fysio- en manuele therapie werken hetzelfde. Hoe langer u wacht hoe moeilijker het wordt om u te behandelen. Het kost meer moeite om de klachten te verhelpen. 

Wanneer kunt u het beste bellen? Kijk eerst met oefeningen die u misschien nog heeft of het overgaat. Maak anders een afspraak. Bel uiterlijk binnen 4 weken na het ontstaan. Dan kan verergering worden voorkomen.

(1) Dool, J. van den, Schermer, T. Zorg door de fysiotherapeut. Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Nivel, 2019.