Menzis sluit criminele fysiotherapeuten uit

Elk jaar vullen zorgverleners een uitgebreide vragenlijst in. Voor het contract van het volgende jaar. Zo ook de vragenlijst van Menzis in 2017. In de eerste 6 vragen wordt direct duidelijk hoe Menzis naar fysiotherapeuten kijkt. Veroordeelden, criminelen, verdachten van omkoping en witwassen, fraudeurs, belastingontduikers, zedendelinquenten en personen die valse verklaringen afleggen.

Om te snappen of een zorgverlener wel of geen contract kan tekenen, moet deze eigenlijk een “afgestudeerde crimineel” zijn.

“Als veroordelingen (…) worden aangemerkt (…) veroordelingen op grond van artikel 140, 177, 178, 225, 227, 227a, 227b of 323a, 328ter, tweede lid, 420bis, 420ter of 420 quater.”

Twijfelgeval dus als de zorgverlener een veroordeling heeft op grond van artikel 140cis, vierde lid. Juristentaal die voor een doorsnee hardwerkende crimineel niet is te begrijpen.

Gelukkig is daar de redding door Menzis. Eindelijk een verzekeraar die ons verlost van deze groep criminele fysiotherapeuten !