Opmerkelijk: vrouw genezen van uitgezaaide borstkanker

Judy Perkins is 49 jaar. Ze woont in Florida. Ze had nog 3 maanden te leven. Haar borstkanker reageerde niet meer op chemotherapie. Ze had uitzaaiingen ter grootte van een tennisbal in haar lever. En andere organen. Ze is behandeld met een experimentele vorm van immunotherapie. Na 2 jaar is ze nog steeds vrij van kanker.

In het US National Cancer Institute is het DNA van de kankercellen geanalyseerd. Een klein deel van de witte  bloedcellen van de vrouw is in staat 4 belangrijke eiwitten aan te vallen. Buiten haar lichaam zijn deze cellen vermenigvuldigd. Ongeveer 90 miljard “getrainde” witte cellen zijn ingespoten. Deze vallen specifiek de kankercellen aan. Met succes.

Nikolaos Zacharakis et al. Immune recognition of somatic mutations leading to complete durable regression in metastatic breast cancer. Nature Medicine, 24, 724-730 (june 2018)