Schaalvergroting: het einde van de eenmanszaken

Een quote uit het inkoopbeleid van een zorgverzekeraar voor 2019 (Zorginkoopbeleid 2019, blz 6):

“Tenslotte hebben we in het zorginkoopbeleid 2018 aandacht besteed aan schaalvergroting van zorgaanbieders per praktijk fysiotherapie of integrale zorg. We vinden dat per praktijkadres minimaal 1,5½ fte BIG-geregistreerde fysiotherapeuten beschikbaar moeten zijn, met daarbij de voorkeur voor meerpersoonspraktijken (multidisciplinair). Deze besluitvorming leverde veel reactie op vanuit het veld. We vinden het van belang dat er per praktijkadres de mogelijkheid moet bestaan om een collega zorgaanbieder te consulteren of door te verwijzen naar een collega zorgaanbieder met een passend specialisme voor de voorliggende zorgvraag.”

De tendens is dat kleine praktijken in de komende jaren zullen verdwijnen. 1,5 fte betekent minimaal 2 fysiotherapeuten per praktijk. Onder het mom dat meerdere specialisten in 1 praktijk de patiëntenzorg ten goede komt. Hetzelfde zou ook kunnen  door bijvoorbeeld 10 zzp-fysio’s op 1 adres. Daar wordt niet over gerept.

Schaalvergroting is vooral in het voordeel van de zorgverzekeraar. Zo hoeven ze niet met alle fysio’s apart te overleggen. Eén contract met een grote groep tegelijk. Makkelijker in het overleg, makkelijker te controleren.

Steeds meer fysiotherapeuten zullen bewust géén contract meer afsluiten. Ook dat is in het voordeel van de verzekeraar. Een restitutieverzekering keert ca 75% uit van het normale tarief. Houden ze mooi 25% in eigen kas.