Verkeerde zithouding? Of verkeerde stoelen?

Er is een verband tussen zitten en rugklachten. Zo hebben mensen met chronische rugklachten vaker een “statische zithouding”. Ze bewegen minder dan anderen (1).

Een “goede werkhouding” is gebaseerd op de normale krommingen van de rug. Anders gezegd: “een rechte rug”. Mensen die langere tijd ingezakt zitten hebben vaker klachten. Meer dan anderen die dit vermijden. Maar er is geen overeenstemming (bewijs) dat zitten “met een rechte rug” beter is. Dat een rechte rug minder klachten geeft.

Langdurig zitten in dezelfde houding geeft uiteindelijk klachten. Ook een “goede houding” geeft uiteindelijk klachten. Mogelijk vanwege de inspanning die het kost om het vol te houden (2).

Afwisseling blijft belangrijk. Zo zijn er minder klachten op kantoren met zit-sta werkplekken. Omdat de werkhouding regelmatig wisselt (3).

“Niet onze houding is slecht, maar het meubilair”

Het bedrijf Steelcase deed onderzoek bij 2000 werknemers in 11 landen. Ze vonden 9 houdingen die het meest voorkwamen. De “goede” zithouding zit hier niet bij. Maar wel de houdingen die “slecht” worden genoemd. Steelcase draait het om. Niet onze houding is slecht, maar het meubilair. Stoelen zijn niet aangepast aan de moderne tijd. Een tijd waarin computers, tablets, telefoons, etc dagelijks worden gebruikt (4).


(1) Low back pain and its relationship with sitting behaviour among sedentary office workers. Carolin Bontrup. Applied Ergonomics, Volume 81, November 2019, 102894

(2) A qualitative review of existing national and international occupational safety and health policies relating to occupational sedentary behaviour. Pieter Coenen et al. Applied Ergonomics, Vol 60, April 2017, Pages 320-333

(3) Sit-stand workstations and impact on low back discomfort: a systematic review and meta-analysis. Shuchi Agarwal, Craig Steinmaus & Carisa Harris-Adamson. Journal Ergonomics, Volume 61, 2018 – Issue 4, Pages 538-552

(4) Global Posture Study, Steelcase, 2013