Vergoeding Manuele Therapie 2006-2018

Het inkomen van een fysiotherapeut is afhankelijk van de vergoedingen van de zorgverzekeraars. Zij bepalen elk jaar de hoogte van de vergoeding

Er zijn 5 grote zorgverzekeraars (VGZ, Achmea, Zilveren Kruis, Menzis, CZ). De gemiddelde vergoeding voor manuele therapie is gedaald van 37,75 euro (2006) naar 37,13 euro (2018). Een daling van bijna 2%.

Het CBS berekent elke maand de Consumentenprijzen. Simpel gezegd wat het leven van elke dag kost. Dit wordt in een getal, de Consumenten Prijzen Index (CPI), weergegeven. In 2006 was dit 85,82. In 2018 is het gestegen naar 104,62. Een stijging van 22%.

De inkomsten zijn gedaald. De kosten voor het levensonderhoud zijn gestegen. Hiertussen zit een gat van 24% ten opzichte van 10 jaar geleden.