Ventilatie in de strijd tegen Corona

  • Geruchten over besmetting van Corona via kleine druppeltjes
  • Extra ventilatie
  • Meting van de lucht in de behandelruimte: maximum is 1000 ppm

Bekend is besmetting door niezen, hoesten, zingen, of praten. Grotere druppels komen in de lucht. Deze vallen na maximaal 1,5 meter (5 feet) op de tafel of grond. 

Steeds meer geruchten gaan over mogelijke besmetting via aerosols. Hele kleine druppeltjes die in de lucht komen. Met daarin het coronavirus. Op die manier zouden mensen elkaar kunnen besmetten. 

Als de lucht stilstaat blijven de kleine druppeltjes hangen. Ze vallen niet op de grond. Daarvoor zijn ze te licht. Het advies is ‘voldoende ventileren’. Raam of deur open. Zodat de lucht voldoende ververst wordt.

De vraag is: wanneer is ventilatie nodig? 

Kooldioxide of CO2 (2) wordt de beste indicator genoemd voor de luchtkwaliteit (1). Deze stof ademt iedereen uit. Het hoopt zich op in ruimtes waar te weinig geventileerd wordt. Het kan leiden tot moeheid, concentratieklachten, zweten, en eventueel flauwte.

Als extra Corona maatregel wordt de kooldioxide concentratie in de behandelruimte gemeten. De grenswaarde is 1000 ppm (1). Sowieso wordt voldoende geventileerd. Maar boven de 1000 ppm worden deuren en ramen open gezet. Al vrij snel (5-10 minuten) daalt de waarde tot normaal. 

Nuttig of niet. Maar “better safe than sorry”.

(1)
Ventilatie, achtergrond van de eisen. Februari 2011, TNO, W.F. De Gids, in opdracht van Agentschap NL (nu Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

(2)
Niet te verwarren met koolmonoxide (CO). Dit is een gevaarlijke stof. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld 10-11 mensen aan koolmonoxide vergiftiging.