Eerste afspraak = 2 behandelingen

Dit geldt voor alle fysiotherapeuten (en andere paramedici) in Nederland.

Tot 2006 was voor fysiotherapie een verwijzing van de huisarts nodig.

Op 1 januari 2006 is de wet veranderd. U kunt sindsdien rechtstreeks naar de fysiotherapeut. Zonder verwijzing.

De eerste afspraak bestaat uit een intake inclusief onderzoek. Nieuw is dat de fysiotherapeut ook een screening uitvoert. Of er “rode vlaggen” zijn. Zo ja, dan moet u eerst naar de huisarts. Voor een verwijzing. In 99% van de gevallen (Nivel, Jaarcijfers 2015, blz 16) is dit niet nodig

In feite neemt de fysiotherapeut deze taak over van de huisarts. Er  is voldoende vertrouwen van de overheid in het kunnen van de paramedicus. Hiervoor krijgt de fysiotherapeut een aparte vergoeding.

In 2007 is de wet opnieuw aangepast. Tot dan mocht maar 1 zitting per dag gedeclareerd worden. Een intake geldt als 1 zitting. Hierna mocht een patiënt niet behandeld worden. Niet op dezelfde dag. Door de aanpassing van de wet mogen sindsdien 2 zittingen op 1 dag plaatsvinden.

Zorgverzekeraars zien de intake als 1 behandeling. Stel u heeft 9x fysiotherapie in uw aanvullende verzekering. Dan heeft u na de screening / intake / onderzoek er nog 8x over. De begeleiding / advisering en/of behandeling hierna zijn ook 1 zitting. Na de eerste afspraak heeft u er nog 7x over.

Bij elke nieuwe klacht hoort een screening met intake en een onderzoek. In principe bent u bij elke nieuwe klacht 2 zittingen kwijt. Het hangt van de fysiotherapeut af of hij dit ook doet.

Screening / Intake / Onderzoek

Voordat u op de eerste afspraak komt:

 • persoonlijke gegevens noteren
 • verzekeringsgegevens opzoeken
 • afspraak inplannen
 • sturen van bevestiging en herinnering van uw afspraak
 • gegevens van uw verwijzing registreren (indien van toepassing)
 • soms telefonisch contact bij vragen over kosten of behandeling
 • etc

Een aantal (maar niet noodzakelijkerwijs alle) activiteiten tijdens de intake:

 • screening op rode vlaggen
 • vraaggesprek
 • lichamelijk onderzoek mn voor pijnprovocatie
 • vragenlijst invullen / bespreken
 • bewegingsuitslag van gewrichten bepalen
 • kracht van spieren meten
 • uithoudingsvermogen testen op de loopband
 • echografisch onderzoek
 • de conclusie van het onderzoek vertellen
 • etc.
Begeleiding, advisering en/of behandeling na de intake

Een aantal (maar niet noodzakelijkerwijs alle) activiteiten direct na de intake:

 • prognose als u niet zou worden behandeld (natuurlijk herstel)
 • de mogelijke behandelopties doornemen
 • voordelen van de behandelopties toelichten
 • risico’s van de verschillende behandelmogelijkheden uitleggen
 • informed consent en toestemming voorbehouden handelingen
 • behandeldoel vaststellen
 • behandelplan maken en bespreken
 • adviseren wat u zelf kunt doen
 • begeleiding welke oefeningen / activiteiten ‘goed’ danwel ‘slecht’ zijn
 • proefbehandeling
 • etc

Als u weg bent:

 • dossier aanmaken en invullen
 • verslag schrijven voor verwijzer
 • overleggen met vorige / huidige behandelaar
 • ontbrekende informatie aanvragen
 • onderzoek aanvragen bij de huisarts
 • etc

Wederom een positieve beoordeling

Dank aan allen die de moeite hebben genomen om de vragenlijst in te vullen. En voor uw vertrouwen. Een 9,1 in medio 2018, en een 9.0 eind 2019. Dat is een mooi resultaat. Goede reclame.

Maar er is een andere kant. Het is geen 10. In het verschil zitten de mogelijkheden voor verbetering. Eerder dit jaar is hierover in een blog geschreven. Een paar mensen hebben al punten ter verbetering aangedragen. Een aantal bleek goed bruikbaar. Die zijn dus ingevoerd.

“Kwaliteit vinden wij erg belangrijk. Daarom vragen wij uw mening”. Onzin.
Patientervaringen

Regelmatig naar de manueel therapeut: luxe of noodzaak?

Regelmatig naar een manicure of pedicure, schoonheidsspecialiste, kapper, masseur. Twee keer per jaar naar de tandarts of mondhygiëniste. Voor een amerikaan is regelmatige behandeling bij een chiropractor en “shrink” (psychiater / psychotherapeut) heel normaal. In Nederland bestaat een taboe om te vertellen dat je bij een psycholoog loopt. Een mental coach of personal coach klinkt hipper. Bij emotionele problemen kan een gesprek met een goede vriend / vriendin net zo goed helpen. Alleen is dit geen getrainde professional.

Met enige regelmaat een manueel therapeut bezoeken is minder bekend. De frequentie varieert van 1x per maand tot 1 keer per half jaar. Al naar gelang de behoefte. Het doel van een regelmatig bezoek is niet om klachten te verhelpen. Maar om ze te voorkomen.

Het Nivel houdt elk jaar de trendcijfers bij van fysiotherapeutische behandelingen. Zo blijkt dat in 2018 bijna een kwart van de patiënten al een half jaar klachten hebben. En dan pas een afspraak maken. (1) Het is onze mening dat klachten niet zo lang hoeven te duren. Mits tijdig een afspraak wordt gemaakt.

Curatieve zorg is behandeling bij klachten. Mensen bellen voor een afspraak bij het ontstaan van klachten. Nadeel is dat het eerste bezoek vaak te lang wordt uitgesteld. Des te moeilijker wordt het om de klacht te verhelpen. Denk aan een vreemd geluid tijdens het rijden. Een hoop ellende kan worden voorkomen, als de auto tijdig wordt nagekeken.

Preventieve zorg (maintenance care, onderhoudsbehandeling) is minder geaccepteerd. Als er geen klachten zijn, is er geen “medische noodzaak”. Zijn er geen klachten, dan ontbreekt “de noodzaak” voor behandeling. Het is immers niet vast te stellen of bijvoorbeeld pijn of ander ongemak wordt voorkomen door de behandeling.

De effecten van preventieve behandeling liggen mogelijk op een ander vlak. Minder gebruik van pijnstillers, minder vaak een huisarts bezoeken, minder vaak een doorverwijzing nodig naar een medisch specialist in het ziekenhuis, minder dagen ziek thuis per jaar, of voorkomen dat de klachten erger worden. Echter is dit nooit onderzocht.

Een groep van 322 patiënten met steeds terugkerende of persisterende (blijvende) rugpijn werd in tweeën verdeeld. De eerste groep meldde zich bij klachten. De tweede groep werd regelmatig doorbehandeld. Na 1 jaar werd het effect gemeten. De tweede groep had 47 dagen (12,7%) minder rugpijn gehad in dat jaar (2).

Een ander onderzoek vergeleek drie groepen patiënten met chronische lage rugpijn. Dat is rugpijn die langer dan 6 maanden bestaat. Alle patiënten werden gedurende een maand behandeld met manipulaties. Alleen werd bij de derde groep de behandeling in lagere frequentie voortgezet. Na 10 maanden was de eerste groep “terug bij af”. De rugpijn was hetzelfde als in het begin. De derde groep had geen terugval. Vanwege regelmatige behandeling van de rug (3).

Manipulaties worden ook toegepast bij chronische hoofdpijn. Amitryptiline is een medicijn dat profylactisch wordt voorgeschreven. Profylactisch is een sjiek woord voor preventie, ter voorkoming van spanningshoofdpijn en migraine. In 2001 is een systematische review gepubliceerd. Hieruit bleek dat manipulatie hetzelfde effect had als dit medicijn, als amitryptiline. Zowel bij manipulatie als het innemen van de medicatie is het effect echter van korte duur (4).

Is regelmatige behandeling een garantie dat de hoofdpijn, nekpijn en rugpijn niet meer optreden? Dat niet. Een auto die regelmatig wordt onderhouden kan alsnog stuk gaan. Het is mogelijk een servicebeurt steeds uit te stellen. Om kosten te besparen. Dit leidt tot achterstallig onderhoud. Met hoge kosten op de lange termijn.

(1) Dool, J. van den, Schermer, T. Zorg door de fysiotherapeut. Jaarcijfers 2018 en trendcijfers 2014-2018. Nivel, 2019.

(2) Eklund A, Jensen I, Lohela-Karlsson M, Hagberg J, Leboeuf-Yde C, Kongsted A, Bodin L, Axén I. The Nordic Maintenance Care program: Effectiveness of chiropractic maintenance care versus symptom-guided treatment for recurrent and persistent low back pain—A pragmatic randomized controlled trial. Plos One Published: September 12, 2018

(3) Senna MK, Machaly SA: Does maintained spinal manipulation therapy for chronic nonspecific low back pain result in better long-term outcome? Spine: 2011 Aug 15;36(18):1427-37.

(4) Bronfort G, Assendelft WJ, Evans R, Haas M, Bouter L: Efficacy of spinal manipulation for chronic headache: a systematic review. J Manipulative Physiol Ther. 2001 Sep;24(7):457-66.

Contracten 2020

Het “tekenen bij het kruisje” is weer begonnen. Vóór 1 november moest dit rond zijn. Half november maken verzekeraars als vanouds alle polissen bekend. En kan het publiek hun keuze voor 2020 maken.

Ook voor 2020 was het streven met alle zorgverzekeraars een contract te sluiten. En dat is inmiddels gebeurd.

Nieuw: gratis inloopspreekuur

U heeft last van een gewricht of spier. Maar weet niet goed wat u ermee aan moet. Of u wilt weten wat de behandelmogelijkheden zijn. Of u weet niet naar wie u het beste kunt gaan voor behandeling.

U heeft wat gelezen over manuele therapie, echografie, dry needling, percutane electrolyse, of andere therapie. En u heeft nog vragen.

De website van een praktijk ziet er mooi uit. De gevel ziet er verzorgd uit. Maar u heeft geen idee wie erachter schuilt. U wilt kennismaken.

Daarvoor is het inloopspreekuur.

Iedereen kan terecht zonder afspraak. Het is gratis. U kunt ook terecht als u niet verzekerd bent.

Welke klachten

Het is geschikt voor vragen over het bewegingsapparaat: nek, rug, hoofd, kaak, armen of benen

Dag

Voor dag, tijd en lokatie: zie bij Praktische Informatie

Duur

Gesprek (met eventueel een kort onderzoek) duurt maximaal 10 minuten
Er is ruimte om 1 hulpvraag (lees: 1 klacht) te bespreken.

Kosten

Gratis.
U bent niet verzekerd voor fysiotherapie? Ook dan kunt u binnenkomen.

Afspraak

U hoeft geen afspraak te maken
U heeft geen legitimatie nodig.

Vervolgafspraak

Is uitgebreider onderzoek nodig? Of kan de klacht behandeld worden? Tijdens het spreekuur kunt u geen afspraak maken. Telefonisch kunt u zelf een afspraak inplannen.
Dan worden wel uw persoonlijke gegevens gevraagd. Zodat de behandelingen gedeclareerd kunnen worden.

Wat niet

Het advies is mondeling. U krijgt geen brief of verslag mee.
U wordt niet behandeld.
Er wordt geen dossier gemaakt. U kunt hier later geen kopie van krijgen.
Een fysiotherapeut kan geen aanvraag uitschrijven voor een röntgenfoto of MRI.

Paul de Bakker eigenaar Odinstraat 7

Vanaf 1 mei 2018 is Paul de Bakker eigenaar van Odinstraat 7. Enkele jaren was hij werknemer bij Art Fysio. Nu heeft hij de stap gemaakt en is voor zichzelf begonnen. Onder de veelzeggende naam Fysio in Motion.

Op de Odinstraat zijn 3 andere zzp-ers werkzaam: Patricia van Gelderen (specialisatie bekkenfysiotherapie), Esther Kuipers (Mensendieck-oefentherapeut) en René van de Coevering (manueel therapeut).

De intensieve samenwerking tussen bovengenoemden, en met de collega’s in de Iepenstraat, blijft als vanouds.