Praktijknieuws

Praktijk is weer open

De overheid versoepelt de corona maatregelen langzamerhand. Fysiotherapeuten mogen het werk hervatten. Dan wel met de nodige veiligheidsmaatregelen.

Vanaf vrijdag 1 mei kunt u bellen voor een afspraak.

Nieuwsbrieven via Send In Blue

 • Send In Blue is een Europees bedrijf
 • Het voldoet aan de europese privacyregels (GDPR / AVG)

Meerdere emails tegelijk versturen kan niet met een “gewoon” emailprogramma. Elke email provider heeft zijn eigen limiet. Daarboven wordt het als spam gezien, en geblokkeerd.

Bepaalde bedrijven geven de mogelijkheid om naar meerdere personen tegelijk te mailen. De bekendste is Mailchimp. Het is echter een Amerikaans bedrijf. Daar wordt anders omgegaan met de privacy van burgers.

Gekozen is voor Send in Blue. Een Frans bedrijf. Het voldoet geheel aan de Europese privacyregels (de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Praktijk is gesloten vanaf 24 maart

Nieuwe maatregelen van het kabinet vandaag, 23 maart 2020. Het KNGF, de beroepsvereniging, heeft hierop een ander advies gegeven voor alle fysiotherapie praktijken. Dat is per direct te stoppen met hands-on behandelingen.

Tot nu zouden alleen mensen met klachten het virus verspreiden. Mensen met verkoudheid, griepklachten, keelpijn, loopneus, hoestbuien, ed. Maar ook mensen zonder deze klachten kunnen andere besmetten.

Dat betekent dat de praktijk gesloten is. Alleen telefonisch advies is nog mogelijk. Maar behandeling niet meer. Totdat het kabinet aangeeft dat het veilig is om weer te openen.

Manuele therapie “op afstand”?

 • Consult op afstand is gratis
 • Zowel tijdens als na de lock-down

Tijdens de lock-down gaat Nederland op slot. Net als Italie, Belgie, Spanje, Frankrijk. Verplicht thuis blijven dus.

Tijd over om achterstallige klusjes uit te voeren. Wat als u juist dan door uw rug gaat? Of acute nekpijn hebt? Is er dan nog manuele therapie in de praktijk mogelijk? Nee. Dat gaat niet.

U kunt proberen met uw huisarts te bellen. Goede kans dat deze hier geen tijd voor heeft. Gezien de drukte vanwege de Coronacrisis.

In het algemeen is het beter om te blijven bewegen. Beter dan de hele dag in bed te liggen. Het is de moeite waard een pijnstiller te proberen. Als de pijn afneemt, gaan de dagelijkse bewegingen minder krampachtig. En herstelt u sneller

In navolging van het “online thuiswerken” is de “online behandeling” (behandeling op afstand) populair. Fysiotherapie biedt hiervoor verschillende mogelijkheden. Echter manuele therapie op afstand stuit op praktische problemen. Via de telefoon is het niet mogelijk een wervel los te maken. Ook niet met beeldbellen.

Telefonisch contact is altijd mogelijk. Stuur een email. Of bel met het praktijknummer. Dan wordt u terug gebeld. Is een videoconsult nodig, dan ontvangt u een link via uw email. Daarna is beeldcontact mogelijk. U krijgt dan: advies, instructies, of oefeningen die u thuis kunt uitvoeren. Zoals tijdens een reguliere behandeling in de praktijk.

De “behandeling op afstand” is alleen toegankelijk voor mensen die al onder behandeling zijn. Dus als u al een keer in de praktijk bent geweest voor manuele therapie.

Zorgverzekeraars vergoeden (tijdelijk) een “online behandeling” net zoals een normaal consult. Vanwege de beperkte mogelijkheden is het consult op afstand gratis. U krijgt geen factuur. Het wordt niet gedeclareerd bij uw verzekeraar.

Ook nadat de lock-down is opgeheven blijft de online behandeling gratis.

Tijdens de lockdown vervallen alle afspraken. Zodra de overheid groen licht geeft, kunt u bellen voor een nieuwe afspraak.

Fysiotherapie tijdens de coronacrisis

Heeft u een klacht van houdings / bewegingsapparaat? Ga hiermee niet naar de huisarts. Ga eerst naar uw fysiotherapeut. De meeste praktijken blijven open. Tenminste, als het risico niet te groot is.

Het RIVM adviseert zorgverleners buiten het ziekenhuis te blijven werken (1). Behalve bij klachten met koorts. Huisartsen hebben hun handen vol aan de bestrijding van het coronavirus. Iemand met acute rugpijn, of met een tenniselleboog, kunnen ze er nu niet bij hebben. Daarmee kunt u beter langs een fysiotherapeut gaan.

Wanneer sluit een praktijk?

 • Bij klachten van verkoudheid / hoesten MET koorts van de behandelaar (1).
 • Als de overheid besluit tot een volledige lock-down.
 • Als de GGD of RIVM dit adviseert danwel verplicht.

Wel of niet naar een fysiotherapeut tijdens de crisis?

Hier gelden de algemene adviezen van het RIVM (2)

 • U heeft klachten: verkouden, keelpijn, hoesten, maar GEEN koorts.
  Ga alleen langs als het nodig is. Bij twijfel is een “hands-off” behandeling mogelijk. Dus geen massage of mobilisatie. Maar adviezen of oefeningen die het herstel kunnen versnellen. Zonder fysiek contact.
 • U heeft klachten: zelfde klachten, maar MET koorts (38 graden of hoger).
  Blijf liever thuis. Wacht tot deze klachten zijn verdwenen. Ga dan pas naar een fysiotherapeut. De dag na het verdwijnen van de klachten bent u niet meer besmettelijk (3). Worden de klachten erger (toename koorts, kortademig)? Neem dan contact op met de huisarts.
 • U heeft geen klachten van de luchtwegen, geen koorts
  Behandeling is mogelijk.
 • U twijfelt
  Bijvoorbeeld u heeft een hoger risico op infecties (ouderen, personen met minder weerstand). Of de buren moeten van de GGD twee weken in huis blijven. “Bij twijfel niet inhalen”. Bel met de fysiotherapeut wat te doen. Soms is een consult op afstand mogelijk. Is de pijn te dragen? Wacht totdat de overheid de maatregelen intrekt.

Wilt u de afspraak afzeggen?

 • Laat het even weten. Dan kunnen we er met de planning rekening mee houden.

Hoe werkt dat, 1.5 meter afstand houden?

Dit advies geldt vooral waar een groep mensen samenkomt. Door niezen / hoesten komen druppeltjes met het virus in de lucht. Die anderen mensen inademen. Een andere manier van besmetting is door aanraking met de handen. 1.5 meter wordt gezien als een veilige afstand.

Ook al heeft u het virus aan uw handen, het kan niet via de huid binnen dringen. Wel als u uw gezicht aanraakt. Via de ogen, neus of mond kan het virus u ziek maken. Was uw handen met water en zeep. Of desinfecteer ze met alcohol. Het grootste deel van het virus is dan verdwenen. En is de kans op ziekte nagenoeg afwezig.

Het RIVM geeft geen specifiek advies voor fysiotherapeuten. Als voorbeeld geven ze het bezoek aan een kapper of nagelsalon (4). Lichamelijk contact is noodzakelijk in deze beroepen. U kunt deze bezoeken. Het advies is om 1.5 meter afstand te houden van andere klanten.


Advies van het RIVM, maart 2020:

Algemeen

Voor iedereen blijven handhygiëne, hoesten in de elleboog en éénmalig gebruik van papierenzakdoekjes belangrijk. Aanvullend geldt het dringende advies om ‘géén handen te schudden’.

Heb je een risicogebied in het buitenland bezocht of contact gehad met patiënten met een bevestigde corona-infectie én klachten van verkoudheid of hoesten? 

Advies

 • Thuisblijven (uiteraard in overleg met de werkgever) en testen (in overleg met de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ). 

Heb je niet een risicogebied in het buitenland bezocht en geen contact gehad met een patiënt met een bevestigde corona-infectie én wel klachten van verkoudheid of hoesten? Dan kan je, ook bij klachten, gewoon gaan werken.

Wanneer moet je thuisblijven? 

 • Bij verkoudheid EN/OF hoesten EN koorts
 • Bij koorts >38 graden.

Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven.

Wanneer kun je weer aan het werk: 

 • Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag niet meer hoest en geen koorts hebt. 
 • Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.