Nieuwsbrieven via Send In Blue

 • Send In Blue is een Europees bedrijf
 • Het voldoet aan de europese privacyregels (GDPR / AVG)

Meerdere emails tegelijk versturen kan niet met een gewoon email-programma. Elke email provider heeft zijn eigen limiet. Grotere aantallen worden als spam gezien, en geblokkeerd.

Bepaalde bedrijven geven de mogelijkheid om een grotere hoeveelheid emails tegelijk te versturen. De bekendste is Mailchimp. Het is echter een Amerikaans bedrijf. Daar wordt anders omgegaan met de privacy van burgers.

Gekozen is voor Send in Blue. Een Frans bedrijf. Het voldoet geheel aan de Europese privacyregels (de General Data Protection Regulation (GDPR), in het Nederlands de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Behandeltijd verschilt tussen manueel therapeuten (1)

De behandeltijd verschilt tussen manueel therapeuten. Bij de één duurt het 5 minuten. Bij de ander drie kwartier. Waarom een behandeltijd van 15-20 minuten?

 • De NZa heeft beschreven wat een zitting manuele therapie is (2). Hierin staat “ongeacht de tijdsduur en de inhoud”. De therapeut mag zelf de duur van de zitting bepalen. En ook de inhoud van de behandeling.
 • Gemiddeld wordt voor een losse behandeling manuele therapie tussen de 37 en 45 euro gevraagd (2018). Om het betaalbaar te houden voor u als patiënt is gekozen voor het laagste tarief in 2018, ofwel 35 euro. Om rendabel te blijven staat daar een kortere behandeltijd tegenover.
 • U krijgt meer behandelingen bij een lager tarief. Stel u betaalt 5 behandelingen met het “hogere” tarief, 45 euro. Totaal is dit 225 euro. Voor dit bedrag kunt u ook 6,5 behandelingen met het “lagere” tarief krijgen (6,5 x 35 euro is 227 euro). 1,5 behandeling meer dus.
 • De gemiddelde vergoeding voor manuele therapie is lager geworden. Tussen 2006 en 2018 is de vergoeding door verzekeraars gedaald met 2%. In dezelfde tijd is het leven 22% duurder geworden (Vergoeding Manuele Therapie 2006-2018). Een gat van 24%.
 • Tijden zijn zeer verschillend. Een behandeling bij bijvoorbeeld een osteopaat duurt 45-60 minuten. Bij een chiropractor ca 10 minuten. Een individuele behandeling manuele therapie varieert tussen 5 en 45 minuten.
 • In Nederland bestaat nog een andere aanpak. Namelijk de integratie met begeleid trainen in de oefenzaal. Manuele therapie bestaat dan uit het losmaken / manipuleren van enkele geblokkeerde wervels. Hooguit 5 minuten werk. Zo kunnen circa 10-12 patiënten per uur behandeld worden. Direct erna wordt het resultaat in de oefenzaal ‘gestabiliseerd’. Manuele therapie plus oefentherapie: 30-60 minuten.
 • De winst van een aantal korte behandelingen (15 minuten) is hoger dan van een aantal lange behandelingen (40 minuten). Vergelijk het met school van vroeger. Je onthoudt meer door elke dag een kwartier te leren. In plaats van alles op 1 dag te doen.
 • Het effect van een behandeling is niet afhankelijk van de lengte ervan. Het is niet zo: hoe langer de behandeling hoe beter het resultaat. Het effect wordt bepaald door de gekozen behandeltechniek: met welke techniek kan deze klacht het best behandeld worden. In Jip-en-Janneke taal: een schroef draai je los met een schroevedraaier, niet met een nijptang.
 • De meeste therapeuten doen de administratie tijdens de behandeling. Ook al bent u 30-40 minuten binnen, dan gaat deze administratietijd af van de behandeltijd.
 • Zorgverzekeraars houden de wachttijd van hulpverleners in de gaten. Deze zijn vastgelegd in de contracten. De vraag naar manuele therapie is hoger dan het aanbod. Bij een behandeltijd van 30-40 minuten zou de wachttijd te ver oplopen.

(1) Bedragen en tijden zijn gebaseerd op vergoedingen van 2018.

(2) NZa: Beleidsregel prestatiebeschrijvingen voor fysiotherapie

 • “Ad h) Individuele zitting manuele therapie
  De individuele zitting manuele therapie is een ononderbroken tijdspanne, waarin de zorgverlener de patiënt één-op-één voor één of meerdere indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt ongeacht de tijdsduur en de inhoud van de behandeling.”

Echografie bij een fysiotherapeut of in het ziekenhuis?

U bent voor klachten in uw arm of been bij uw huisarts geweest. U krijgt het advies een echo te laten maken.

Indien het een mondeling advies is, kan dit alleen bij een fysiotherapeut. Een verwijzing is voor fysiotherapie niet nodig.

Indien u op papier een verwijzing krijgt, kunt u ook naar het ziekenhuis gaan. Of naar een zelfstandig diagnostisch centrum zoals Saltro. Hetzelfde geldt als de verwijzing digitaal is (Zorgdomein). In principe bent u vrij om te kiezen waar u heengaat. Naar een fysio, het ziekenhuis, of zelfstandig centrum.

Het heeft toch voordelen om naar een fysiotherapeut te gaan.

 • De wachttijd is korter
  Bij een fysiotherapeut kunt u over het algemeen veel sneller een plek krijgen. Niet elke radioloog maakt echo’s van arm of beengewrichten. Als die ene net weg is, of geen tijd heeft, kan de wachttijd al snel een paar weken zijn. Zeker omdat er zelden “spoed” is. Iemand met schouderpijn krijgt geen voorrang.
 • U krijgt na afloop de uitslag te horen.
  De radioloog (of laborant) in het ziekenhuis zal u geen uitslag geven. Maar doorsturen naar de huisarts. Die zal u vertellen wat er was te zien. In feite krijgt u de informatie tweedehands. Een fysiotherapeut vertelt de uitslag direct na het onderzoek.
 • Het onderzoek is uitgebreider.
  Stel op de verwijzing staat “letsel van de supraspinatuspees”? In het ziekenhuis wordt deze pees bekeken. Niet meer dan dat. De vraag is beantwoord, het onderzoek is klaar.
  Een fysiotherapeut onderzoekt over het algemeen het hele gewricht. Hij / zij wil ook weten hoe de conditie is van de andere pezen / spieren / banden.
 • Het onderzoek duurt langer
  In het ziekenhuis worden orthopedische spreekuren georganiseerd. Inclusief echografische diagnostiek. De tijd is veelal te kort voor een volledig onderzoek. Er wordt snel gecontroleerd op de meest voorkomende aandoeningen. Dat zal vijf à tien minuten duren? Daar blijft het bij.
  Buiten het ziekenhuis, in de praktijk van een fysiotherapeut, worden alle pezen en banden van een gewricht bekeken. Dat kost meer tijd.
 • De therapie van de fysiotherapeut sluit beter aan.
  In het verslag van de radioloog staat veelal een algemene omschrijving. Bijvoorbeeld “uitgebreide calcificaties in de cuffpezen” (lees: verkalkingen in schouderpezen). Dit is te behandelen door een fysiotherapeut met shockwave. Maar waar zit de verkalking? Staat niet in het verslag. Als de fysiotherapeut zelf de echo maakt, kan hij dit op de milimeter nauwkeurig vertellen. De shockwavebehandeling of percutane electrolyse komt daar waar het kalkdepot ligt.
 • De therapie van de huisarts sluit beter aan.
  De samenwerking tussen huisartsen en fysiotherapeuten die echo’s maken wordt steeds beter. Bij een verkalking kan de huisarts kiezen voor een lokale injectie met ontstekingsremmers (corticosteroiden). De fysiotherapeut kan aan de huisarts exact vertellen waar de verkalking zit. En waar het best geprikt kan worden. Ideaal is als de fysio zelf aanwezig is. Op het echo-apparaat kan worden gecontroleerd of de naald op de goede plek zit.
 • Het is goedkoper
  Indien de echo wordt gedaan als onderdeel van een fysiotherapeutisch onderzoek / behandeling, dan wordt het vergoed uit uw aanvullende verzekering.
  Zo niet, dan is de echo voor eigen rekening. Het wisselt, maar de prijs ligt tussen 50 en 80 euro.
  De tweede lijn is duurder. In 2019 kost een diagnostische echografie van de schouder in het Flevoziekenhuis 87 euro (Echografie van de bovenste extremiteit(en) – code 084070). Bij Saltro kost dit 91,95 euro. Meestal duurt het 15 tot 20 minuten. Bij een fysiotherapeut ongeveer 30 tot 40 minuten. In het ziekenhuis dus zeker 2x zo duur dan bij een fysiotherapeut.
 • Het wordt vergoed uit uw aanvullende verzekering
  Als het in het ziekenhuis wordt gedaan, dan valt het onder uw basisverzekering. Het verplichte eigen risico van 385 euro is van toepassing. Heeft u dit nog niet gebruikt? Dan betaalt u de echo zelf. Bij een fysiotherapeut gaat het uit uw aanvullende verzekering. Het verplichte risico geldt niet voor de aanvullende verzekering.

Informed Consent

Ofwel “u geeft toestemming nadat u bent geïnformeerd”.

Bijvoorbeeld toestemming voor deelname aan een onderzoek. Bij onderzoek naar het effect van geneesmiddelen wordt u verteld wat de mogelijke bijwerkingen zijn. En dat u óf het geneesmiddel óf een placebo krijgt. U bent geinformeerd, en u stemt in met de deelname.

Of toestemming om een behandeling te beginnen. Bij de fysiotherapeut is een schriftelijke toestemming niet verplicht. Mondelinge toestemming volstaat. Hoewel steeds vaker gevraagd wordt om een handtekening te zetten. Voor de duidelijkheid, zowel voor u als patiënt, als voor de fysiotherapeut. Mondelinge informatie kan worden vergeten. Of u heeft het anders begrepen dan dat het is bedoeld. Als het op papier staat is het duidelijk voor beide partijen.

Een link naar het Informed Consent staat onderaan, in de footnote.

Nieuw: percutane electrolyse

Percutane electrolyse.

Met echografie wordt vastgesteld waar het letsel zit. Bijvoorbeeld een verkalking of ontsteking in een pees.

Een naald voor dry needling wordt hierin geprikt. De echo is ter controle. Om te zien of de naald exact op de goede plek zit.

Op de naald wordt een paar seconden een zwakstroom  gezet. Een stroom zoals van een batterij.

Meer informatie: zie Percutane Electrolyse

Disclaimer echografie

Echodiagnostiek is “diagnostiek”. Niet om te bepalen wat in uw geval de beste behandeling is. De “beste behandeling” bestaat meestal niet. Elk letsel is anders, iedereen is anders. U krijgt te horen wat de verschillende mogelijkheden zijn. Met de voordelen en nadelen. Wat in uw geval een goede behandeling is bespreekt u met uw verwijzer of behandelaar (fysiotherapeut, podotherapeut, huisarts, …)

Mag ik gaan werken? Mag ik weer sporten? Welke oefeningen moet ik doen? Of juist niet doen? Moet ik rust houden? Mag ik autorijden? Echografie kan hier geen antwoord op geven. Deze vragen horen bij een behandelplan. De therapeut waar u onder behandeling bent maakt met u een plan van aanpak.

Geen enkel onderzoek geeft volledige zekerheid. Echodiagnostiek ook niet. Als voorbeeld: op de echo wordt niets gezien. Toch is er een kleine kans dat er wel een aandoening zit (fout-negatief). Of er wordt een afwijking gezien. Terwijl er eigenlijk geen aandoening aanwezig is (fout-positief). Deze onzekerheid geldt ook voor MRI, rongtenfoto, CT scan, en andere beeldvorming. Geen enkel onderzoek scoort 100%.

Er is een (hele kleine) kans dat een serieuze afwijking wordt gezien. Neem als voorbeeld een vergrote lymfklier. De oorzaak kan een ontsteking zijn, een aangeboren afwijking, of een kwaadaardige aandoening. De oorzaak van een vergrote klier is met echografie niet vast te stellen. In dit geval wordt contact opgenomen met uw huisarts.

De oorzaak van uw klacht is niet altijd te zien. Bijvoorbeeld omdat het letsel heel klein is. Of omdat de oorzaak ergens anders ligt (uitstralende pijn). Toch is het goed om dit te weten. Het voorkomt dat u een zinloze behandeling krijgt.

Zoekt u een medische diagnose? Bijvoorbeeld voor de mate van weefselschade na een ongeval. Echografie gedaan door een fysiotherapeut kan u dat niet bieden. Daarvoor moet u bij een radioloog of orthopeed in het ziekenhuis zijn.

Aanvullende verzekering fysiotherapie: ja of nee?

Het korte antwoord is: ja. In het algemeen bent U goedkoper uit met een iets ruimere verzekering, dan dat U alle fysiotherapie behandelingen zelf betaalt.

Hoeveel behandelingen fysiotherapie moet U kiezen?

Geen fysiotherapie

 • U bent jonger dan 25 jaar
 • U sport niet
 • U heeft weinig blessures gehad de laatste 5 jaar
 • Uw algehele gezondheid is goed.

Minimaal 9x

 • U bent ouder dan 25 jaar
 • U sport regelmatig
 • U heeft in het verleden één of meer blessures gehad

Tussen 18 en 27x

 • U bent ouder dan 40 jaar
 • U bent in het verleden vaker bij een fysiotherapeut geweest
 • U bent behandeld voor meer dan 1 klacht in het verleden (bijv nek en enkel)
 • U bent in de laatste 3 jaar door 2 of meer fysiotherapeuten behandeld (bijv door een algemeen fysiotherapeut, en voor een andere klacht door een bekkenfysiotherapeut)

Onbeperkt of 40x

 • U bent bekend met een chronische aandoening waarvoor U eerder fysiotherapie hebt gehad.
Chronische indicatie

Over het algemeen is een indicatie “chronisch” als u een verwijzing voor fysiotherapeut van uw medisch specialist krijgt. “Chronisch” geldt voor een beperkte groep van ernstige aandoeningen. Zie de verwijzing hieronder.

De eerste 20 behandelingen komen uit uw aanvullende verzekering. Indien u geen aanvullende verzekering heeft, dient u deze zelf te betalen. Ca 600 euro. De behandelingen daarna komen uit uw basisverzekering.

Een aantal chronische aandoeningen worden geheel door uw basisverzekering vergoed. Uw fysiotherapeut kan u meer vertellen.

Chronische aandoeningenlijst fysiotherapie

Overstappen van zorgverzekering

U dient uw huidige verzekering uiterlijk 31-12-2018 op te zeggen. U kunt in januari nog inschrijven bij een nieuwe zorgverzekeraar. Tot uiterlijk 31-1-2019.

Overstappen zorgverzekering

Welke verzekeraars bieden een ruime polis?

De beroepsgroep (KNGF) heeft aan de hand van een aantal criteria een keuze gemaakt. Deze is te lezen op

www.defysiotherapeut.com,  Aanbevolen zorgpolissen voor 2019

Achteraf betalen afgeschaft

Achteraf betalen wil zeggen wachten tot de factuur binnenkomt, en dan betalen. In het verleden heeft dit voor vervelende situaties gezorgd.

Zo is bij een patiënt de prijs 50% verlaagd. Omdat de patiënt krap bij kas zat op dat moment. De totale rekening bedroeg 120 euro.

Op herinneringen en een aanmaning kwam geen reactie. De incasso is overgenomen door GGN Mastering Credit . 

In de minnelijke fase proberen ze schriftelijk, telefonisch en per email contact te krijgen met de patiënt. Omdat betaling uitbleef is een inkomenstoets gedaan, en gekeken naar de bezittingen. Patiënt was in staat het bedrag te betalen. 

In de gerechtelijke fase wordt patiënt opgeroepen om bij de rechtbank te verschijnen. Zonder tegenbericht is patiënt niet gekomen. Bij verstek is deze veroordeeld tot betaling van bijna 1000 euro. Vijf jaar (!) na verzending van de eerste factuur.

GGN kan bij weigering overgaan tot beslaglegging van bezittingen. Of een deel van het loon of uitkering opeisen.

De kosten werden betaald. Maar tegen welke prijs? 

Als fysiotherapeut slaap je hier niet lekker van. De patiënt had vele behandelingen van dit bedrag kunnen betalen. En welke nieuwe financiële problemen heeft patiënt hierdoor gekregen?

Daarom is gekozen achteraf betalen af te schaffen. Direct pinnen voorkomt problemen. Zowel voor de patiënt, als voor de fysiotherapeut.